Dasar Privasi

Dasar privasi ini menerangkan penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
 
Keselamatan Data:
     Semua penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
Maklumat Yang Dikumpul:
     Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari sistem F1-Payslip
 
Pertanyaan atau Aduan:
     Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai dasar privasi sistem F1-Payslip bolehlah menghubungi kami di Bahagian Teknologi Maklumat.
 
Pindaan Dasar:
     Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini.