Dasar Keselamatan

1) Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
2) Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Kementerian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
3) Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
4) Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web sistem F1-Payslip adalah dilarang.